Michael Kašpar

Michael Kašpar

I. místostarosta města Kolín, Městský úřad Kolín

Od 2007 učitel Gymnázia Kolín, Od 2014 I.místostarosta města Kolín, Dlouholetý aktivní sportovec. V Kolíně má na starosti kromě konceptu Chytrého města a implementace smart opatření v Kolíně dotační politiku města, finance, životní prostřední, školství, kulturu a sport.

Propagátor otevřeného úřadu a transparentního fungování veřejné správy. V zavádění opatření pro chytrá města preferuji funkční a účelná řešení. My se pro Kolín snažíme vybírat ty, o kterých jsme přesvědčeni, že budou přínosnými pro naše obyvatele, pro úředníky, v nejlepším případě pak pro obě skupiny zároveň. Strategie a vize jsou jistě potřebně, často však končí cesta jen u nich. Pokud jsme po identifikaci problémů schopni operativně reagovat a realizovat opatření, která zjednodušují život, je to nejlepší cesta, kterou se můžeme vydat – nebýt SMART proto, že je IN být SMART, ale proto, že samotná řešení mají vysokou přidanou hodnotu.