Jiří Bitter

Jiří Bitter

Odbor elektronických komunikací, MPO

Celý dosavadní profesní život věnoval rozvoji telekomunikací. Po absolvování Fakulty elektrotechnické ČVUT v oboru Telekomunikační technika se podílel na vývoji telefonních ústředen. V dalším období se věnoval rozvoji přenosových sítí a zasadil se zejména o vybudování přenosových systémů využívajících optická vlákna (technologie SDH, WDM). Účastnil se rovněž řady projektů mezinárodního významu. V současné době pracuje pro Ministerstvu průmyslu a obchodu v oblasti elektronických komunikací.

„Internet věcí má jistě velkou budoucnost, je však třeba se vyhnout možným rizikům.“