Jan Zvara
Head of Department Data, Analysis and Evaluation, Magistrát města Brna

Od roku 2017 funguje na brněnském magistrátu Oddělení dat, analýz a evaluací, které sbírá, spravuje a zveřejňuje data o městě. V březnu 2018 byl spuštěn městský datový web. Jeho základem je celoměstský datový katalog. Pro veřejnost jsou zajímavé dlouhodobé interaktivní statistiky a tematické aplikace, včetně těch vytvořených nad daty od mobilních operátorů. Již druhým rokem byla vydána oblíbená „Zpráva o stavu města“, která informuje nejširší veřejnost ve městě o zajímavých statistikách a trendech, Všechna data a analýzy o městě nyní najdete na adrese data.brno.cz.