Jan Mužík
1. lékařská fakulta University Karlovy a Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT

Jan Mužík se dlouhodobě pohybuje na překryvu akademické a komerční sféry. Jeho hlavním zájmem je oblast software pro medicínu a v posední době především oblast telemedicíny. Na společném pracovišti ČVUT a UK vede tým, který vytvořil nebo spolu produktů pro telemedicínu (Diani, Protectu apod.). Současně založil a podílí se na řízení několika spin-off firem. Velký důraz klade na spolupráci s renomovanými zahraničními organizacemi a své zkušenosti rád předává studentům.